KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İşletme


İŞLETME ABD – DOKTORA PROGRAMI

1.YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

Akts

İŞ811

İleri Araştırma Yöntemleri

3+0+0

Zorunlu

6

İŞ877

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3+0+0

Zorunlu

6

İŞ879

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3+0+0

Zorunlu

6

DYTL1

Doktora Yeterlilik

0+0+0

Seçmeli

24

İŞ801

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ803

Örgütlerde İnsan Davranışları ve Sorunları

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ817

Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ821

Sermaye Piyasası Analizi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ823

Global Şirketler ve Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ829

İleri Maliyet Muhasebesi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ847

Pazarlama Yönetim ve Stratejisi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ851

Girişimcilik

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ853

Denetim İlke ve Teknikleri

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ855

Yeni Üretim Sistemleri

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ857

Kurumsal Yönetişim

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ859

Operasyonel Mükemmellik

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ861

Çağdaş Organizasyon Analiz: Aktörler ve Kurumlar

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ863

Yönetim Kararlarında Maliyet I

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ865

İslami Finans: Teori ve Uygulama

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ867

Pazarlama İletişiminde İleri Konular: Kuram ve Uygulamalar

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ869

Finansal Ekonometri - I

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ871

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler

3+0+0

Seçmeli

6

KY549

Çevre Politikalarının Gelişiminde Uluslararası Yaklaşımlar

3+0+0

Seçmeli

6

UZD1

İşletme Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)

4+0+0

Seçmeli

6

Toplam Akts

162

         

2.YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

Akts

İŞ862

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3+0+0

Zorunlu

6

DSEM2

Seminer (Doktora)

0+0+0

Seçmeli

6

DYTL2

Doktora Yeterlilik

0+0+0

Seçmeli

24

İŞ806

Stratejik Planlama ve Yönetim

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ810

Örgütsel İletişim

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ818

Menkul Kıymetler Piyasası ve Yatırım Analizi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ822

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ826

Maliyet Yönetimi ve Uygulamaları

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ834

Müşteri Odaklı Pazarlama

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ836

İşletmelerde Örgüt Geliştirme ve İnovasyon

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ838

Vergi Tekniği

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ840

Muhasebe Teorisi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ842

Üretim Süreç Planlama ve Kontrolü

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ844

Esnek Üretim Sestemleri

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ846

Kurumsal Sürdürülebilirlik

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ848

İşletme Finansında İleri Konular

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ850

Yönetim Kararlarında Maliyet - II

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ852

Pazarlama Kuramında Yönlendirilmiş Okumalar

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ854

Finansal Ekonometri - II

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ856

Bilgisayar Destekli Yapısal Eşitlik ve Nikel Araştırma Modelleri

3+0+0

Seçmeli

6

UZD2

Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)

4+0+0

Seçmeli

6

Toplam Akts

144

         

3.YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

Akts

DTEZ1

Doktora Tezi (Güz)

0+0+0

Seçmeli

24

Toplam Akts

24

4.YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

Akts

DTEZ2

Doktora Tezi

0+0+0

Seçmeli

24

Toplam Akts

24