KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İşletme

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI

Sevgili Öğrenciler;

İşletme Bölümü olarak amacımız, küresel rekabetin yaşandığı günümüz iş dünyasında ihtiyaç duyulan donanıma sahip mezunlar yetiştirmektir. Küresel anlamda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencilerinden beklenen yetkinlikte sizleri yetiştirmek amacıyla güçlü eğitim kadrosu oluşturmanın yanı sıra iş dünyası ile sıkı bağlar kurularak yetkin yöneticilerden ve başarılı girişimcilerden sizlere tecrübe aktarımı gerçekleştirilmektedir. Akademik kadromuz iş dünyasının ihtiyaç duyduğu konularda proje kapsamında şirketlere danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. Aynı zamanda sizlere yaz aylarında özel sektörde staj imkânı sağlanmakta, bu şekilde okulda aldığınız teorik bilgileri pratiğe dökme şansına sahip olmaktasınız. Bunların yanı sıra İşletme bölümü mezunları özel ve kamu sektöründe çalışma imkanına sahip olabilmektedirler. İstihdam olanağına sahip olabilecekleri kuruluşlar arasında Bankalar, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Sayıştay, İçişleri Bakanlığı (Kaymakamlık) sayılabilir. Ayrıca mezunlarımız tüm kuruluşlarda insan kaynakları, dış ticaret, finans, muhasebe gibi idari departmanlarda görev yapabilecek yetkinlikte olmaktadırlar.

Lisans düzeyinde verilen derslerin yanı sıra, Yüksek Lisans (YL) düzeyinde İşletme Tezli YL, İşletme Tezsiz İkinci öğretim YL, Uzaktan Eğitim tezsiz yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler verilmektedir. Bölüm ders müfredatı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Üçüncü sınıftan itibaren öğrencilerimize ilgi alanları doğrultusunda belirlenen muhasebe, finans, yönetim, pazarlama ve üretim alanlarından seçmeli dersler ile uzmanlaşma olanağı sağlanmaktadır. Dört yıl boyunca aldığınız eğitimleriniz boyunca girişimcilik konusunda da gerekli donanıma sahip olmaktasınız.

Sizleri yetkin öğretim elemanlarımızın rehberliğinde amaçlarınızı gerçekleştirmeye KSÜ İİBF İşletme Bölümüne davet ediyoruz. Gelin hayallerinizi birlikte gerçekleştirelim. Sevgilerimle.  

Prof. Dr. M. Mustafa KISAKÜREK

Bölüm Başkanı