KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İşletme


 

İŞLETME ABD – TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

0. YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

Akts

4101011104

Vergi Uygulamaları

3+0+0

Seçmeli

6

4201011125

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

3+0+0

Seçmeli

6

4201011133

Bilgisayar Uygulamalı İstatistiksel Analizler

3+0+0

Seçmeli

6

4201011135

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar

3+0+0

Seçmeli

6

4201011137

Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Yeni Yaklaşımlar

3+0+0

Seçmeli

6

Toplam Akts

30

         

1.YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

Akts

İŞ563

Araştırma Yöntemleri - I

3+0+0

Zorunlu

6

İŞ721

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3+0+0

Zorunlu

6

İŞ501

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ507

Yönetim Dünyasında Yeni Teknikler

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ509

Küreselleşme Sürecinde Örgüt Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ517

İnsan Kaynakları Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ523

Modern Finansal Teknikler

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ527

İleri İşletme Finansmanı

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ529

Üretim ve Faaliyet Yönetimi - I

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ531

Hizmet Pazarlaması

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ535

Liderlik ve Örgüt Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ575

Bilişim Sistemleri Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ583

Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ597

İnternet ve Elektronik Ticaret Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ611

Tek Düzen Hesap Planı ve Uygulamaları

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ661

Perakendecilik

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ663

İşletmelerde Değişim Yönetimi ve Sorunlar

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ665

Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ667

Girişimcilik ve Stratejik Yönetim

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ669

Tam Zamanında Üretim

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ671

Uluslararası Muhasebe

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ675

İşletmelerde İletişim

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ677

Küçük ve Orta Ölç. İşlt. İçin Fins. Rap. Standları - II

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ678

Yönetim ve Organizasyon

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ679

Girişimcilik ve Girişimcilik Finansmanı

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ681

Maliye Muhasebesi Uygulamalar

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ683

Örgüt Kuramları

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ685

Türkiye Finansal Raporlama Standartları - I

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ687

Uluslararası Finans

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ691

Sigortacılık Uygulamaları

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ693

Uluslararası Finansman ve Uygulamaları

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ695

Finansal Ekonometriye Giriş

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ697

Finansal Ekonometri Uygulamalarına Giriş

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ699

İnsan Kaynakları Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ705

Çağdaş Yönetimde Bilgi Paylaşımı

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ709

Pazarlama İletişimi ve Marka Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ711

İşletmelerde Yönetim Muhasebesi - I

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ713

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Örnek Olay Çözümleri

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ715

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ717

Katılım Bankacılığı

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ719

Spss Uygulamalı İstatistiksel Analizler

3+0+0

Seçmeli

6

UZY1

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4+0+0

Seçmeli

6

Toplam Akts

252

         

2.YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

Akts

İŞ562

Araştırma Yöntemleri - II

3+0+0

Zorunlu

6

İŞ724

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3+0+0

Zorunlu

6

İŞ512

Küresel Pazarlama

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ518

Toplam Kalite Yönetimi ve İSO 9000 Uygulamaları

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ520

Başarılı İşletmeciliğin Temelleri

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ522

Katılımcı Yönetim ve Motivasyon

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ526

Finansal Piyasalar

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ530

İleri Finansal Politika

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ532

Üretim Ve Faaliyet Yönetimi - II

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ534

Tüketici Davranışları

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ538

Örgüt Kültürü

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ540

Stratejik Planlama ve Yönetim

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ542

Kar Planlaması ve Kontrolü

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ610

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ664

Uluslararası Pazarlama Stratejileri

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ666

Girişimcilik ve Kobi'ler İçin Yeni Paradigmalar

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ668

İleri Düzey Finansal Muhasebe

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ670

İşletmelerde Kriz ve Süreklilik Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ676

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ682

Uluslararası Finansal Raporlama

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ684

Küçük ve Orta Ölçekli İşlt. İçin Finan. Rap. Stand. - I

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ688

Yalın Üretim

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ690

Liderlik Kuramları

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ692

İşletmelerde İletişim - II

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ702

Türkiye Finansal Raporlama Standartları - II

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ706

İleri Finansal Ekonometri Uygulamaları

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ708

İleri Finansal Ekonometri

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ710

Yeni Finansman Teknikleri

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ712

Yalın Girişimcilik

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ714

Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ718

Sosyal Sorumluluk ve Pazarlama Etiği

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ720

İşletmelerde Yönetim Muhasebesi - II

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ722

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Pazarlama

3+0+0

Seçmeli

6

UZY2

Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)

4+0+0

Seçmeli

6

YLSEM2

Seminer (Yüksek Lisans)

0+0+0

Seçmeli

6

Toplam Akts

210

         

3.YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

Akts

YLPRJ1

Yüksek Lisans Projesi (Güz)

0+0+0

Seçmeli

30

YLTEZ1

Yüksek Lisans Tezi (Güz)

0+0+0

Seçmeli

24

Toplam Akts

54

4.YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

Akts

YLTEZ2

Yüksek Lisans Tezi (Bahar)

0+0+0

Seçmeli

24

Toplam Akts

24