KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İşletme


İŞLETME ABD – TEZSİZ (İ. Ö.) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

1.YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

Akts

İŞYZ508

Muhasebe ve Vergi Uygulamalarında Güncel Konular

3+0+0

Seçmeli

6

İŞYZ511

Kriz Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ501

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ507

Yönetim Dünyasında Yeni Teknikler

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ509

Küreselleşme Sürecinde Örgüt Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ517

İnsan Kaynakları Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ523

Modern Finansal Teknikler

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ527

İleri İşletme Finansmanı

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ529

Üretim ve Faaliyet Yönetimi - I

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ531

Hizmet Pazarlaması

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ535

Liderlik ve Örgüt Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ563

Araştırma Yöntemleri - I

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ583

Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ597

İnternet ve Elektronik Ticaret Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ611

Tek Düzen Hesap Planı ve Uygulamaları

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ661

Perakendecilik

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ663

İşletmelerde Değişim Yönetimi ve Sorunlar

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ665

Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ667

Girişimcilik ve Stratejik Yönetim

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ669

Tam Zamanında Üretim

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ671

Uluslararası Muhasebe

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ675

İşletmelerde İletişim

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ681

Maliye Muhasebesi Uygulamalar

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ683

Örgüt Kuramları

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ691

Sigortacılık Uygulamaları

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ705

Çağdaş Yönetimde Bilgi Paylaşımı

3+0+0

Seçmeli

6

YLPRJ1

Yüksek Lisans Projesi (Güz)

0+0+0

Seçmeli

6

Toplam Akts

162

         

2.YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

Akts

İŞ518

Toplam Kalite Yönetimi ve İSO 9000 Uygulamaları

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ520

Başarılı İşletmeciliğin Temelleri

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ522

Katılımcı Yönetim ve Motivasyon

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ526

Finansal Piyasalar

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ532

Üretim ve Faaliyet Yönetimi - II

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ538

Örgüt Kültürü

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ540

Stratejik Planlama ve Yönetim

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ562

Araştırma Yöntemleri - II

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ610

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ664

Uluslararası Pazarlama Stratejileri

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ666

Girişimcilik ve Kobi'ler İçin Yeni Paradigmalar

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ668

İleri Düzey Finansal Muhasebe

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ670

İşletmelerde Kriz ve Süreklilik Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ676

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ682

Uluslararası Finansal Raporlama

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ688

Yalın Üretim

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ710

Yeni Finansman Teknikleri

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ714

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler

3+0+0

Seçmeli

6

İŞ720

İşletmelerde Yönetim Muhasebesi - II

3+0+0

Seçmeli

6

YLPRJ2

Yüksek Lisans Proje (Bahar)

0+0+0

Seçmeli

6

Toplam Akts

120

         

3.YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

Akts

İŞYZ503

Stratejik Yönetim ve Girişimcilik

3+0+0

Seçmeli

6

İŞYZ505

İşletmelerde İnternet ve E-Ticaret Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞYZ510

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

3+0+0

Seçmeli

6

İŞYZ513

Tekdüzen Hesap Planı ve Uygulaması

3+0+0

Seçmeli

6

İŞYZ515

Üretim İşlemler Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞYZ518

İleri Finansal Yönetim - I

3+0+0

Seçmeli

6

İŞYZ519

Girişimcilik Kültürü ve Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞYZ520

Perakende Pazarlama Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

6

İŞYZ521

İşletmelerde Tam Zamanında Üretim

3+0+0

Seçmeli

6

İŞYZ522

İşletmelerde Değişim Yöntemi ve Sorunları

3+0+0

Seçmeli

6

İŞYZ527

Stratejik İş Birlikleri ve Bilgi Transferi

3+0+0

Seçmeli

6

YLPRJ3

Yüksek Lisans Projesi (Yaz)

3+0+0

Seçmeli

6

Toplam Akts

72