KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İşletme


 • İşletme kurup, sürekliliğini sağlayabilme yöntemleri bilgisi kazanımları, 

 • İşletmelerin performanslarının artırılmasında bilimsel strateji, taktik, Teknik ve ilkeleri doğru kullanabilme yetileri,

 • Etkili ve yetkin yönetim becerisi,

 • Planlama, teşkilatlandırma, yönetme, koordinasyon, düzenleme ve denetim yetkinlikleri,  

 • İşletmenin yakın ve uzak çevresiyle iletişim, etkileşim ve işbirliği sağlamaları, 

 • Ürünün iyileştirilmesi ve üretimin artışı sağlamaları,  

 • Kıt kaynakları etkin ve verimli kullanabilmeleri,  

 • Ürünlerin satışı için farklılık ve farkındalık yaratabilmeleri,

 • Kurumun mali yapısını yönetmek, düzenlemek ve denetlemek, 

 • İnsan ilişkilerini anlamaları ve geliştirmeleri,

 • Mikro İktisat, Makro İktisat ve Uluslararası İktisat alanlarında bilgi sahibi olma ve yorum yapabilme,

 • Sayısal - istatistiksel verileri etkili bir biçimde kullanabilme ve yorumlama, 

 • İşletmecilik faaliyetlerinde gerekli hukuk bilgisi  kazanımı,

 • Bilgisayar kullanım becerisi,

 • Kamu ve özel sektörde başarılı olmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri edinebilmeleri hedeflenmektedir.