KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İşletme

Detay

İşletme ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Hakkında 

Teknolojik gelişmeler bazı engelleri ortadan kaldırmakta, kimi imkansızlıkları olanaklara çevirmektedir. Bu çerçevede, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin, sahip olduğu teknolojik alt yapıyı büyük bir olanağa çevirip zaman ve mekan unsurlarının bir engel olmaktan çıkarıp her kesimden, her bölgeden öğrenciye üniversite eğitimi sunmayı amaçlamaktadır. Uzaktan eğitim formatında gerçekleştirilecek İşletme yüksek lisans programı, örgün eğitim programından içerik ve zenginlik bakımından farksız olup örgün eğitimin bir takım kısıtlarını da ortadan kaldırmaktadır.Sağlık Kurumları İşletmeciliği yüksek lisans programının temel amaçları alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahip, Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.  

...