KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İşletme

Detay

Tezli Yüksek Lisans Programı Hakkında 

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, güncel teori ve uygulamaları temel alan ders programı etkili iletişim yapabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel yöneticiler ve akademisyenler yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır. İşletme yüksek lisans programının amacı, öğrencilere işletme alanında eğitim vermek ve iş dünyası ile yönetsel konulara ilişkin geniş bir bilgi dağarcığı geliştirecek kavram ve teknikleri kazandırmaktır. Disiplinler arası bir bakış ile muhasebe/finansman, pazarlama, insan kaynakları, yönetim ve örgütsel davranış alanlarında araştırma becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilere yöneliktir. Program, sürekli değişen ve kompleks hale gelen bir çevrede gelişme gösteren küresel iş dünyasını anlamak için açık görüş, analiz, öngörü ve sentez yeteneğine sahip araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

...