KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İşletme

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Hakkında

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programı, yarının yöneticilerinin potansiyellerini çok boyutlu bir bakış açısı ile geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu program, öğrencilere işletmelerde önemli pozisyonlarda iş bulmaları veya kilit sorumluluklar için terfi almalarını sağlayacak geniş bir bilgi ve beceri yelpazesini götürmeyi amaç edinmiştir. Aktif katılıma dayalı bir öğrenmeyi temel alan eğitim, iş dünyasında daha yüksek performans göstermek ve proaktif olmak isteyen öğrencilere yöneliktir.