KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İşletme

I. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BIS1001

İşletme Bilimine Giriş I

3

0

3

6

 

Dersin İçeriği: İşletme ve işletme tanımı, işletme ile ilgili kavramlar, işletmenin özellikleri, işletmenin amaç ve kaynakları, işletmenin çevre ile ilişkileri, hukuki yapıları açısından işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin büyüklüğü, işletmenin kuruluş yeri ve seçimi, yönetimin fonksiyonları: Planlama, Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon, Kontrol, Karar verme, İşletmenin Fonksiyonları: Üretim, Finans, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, AR – GE.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BIS1009

Mikro İktisat

2

0

2

5

 

Dersin İçeriği:İktisatla ilgili temel kavramlar verilir. Kavramlar verilirken üretici, tüketici ve firma gibi kavramların fayda ve kar maksimizasyonu belirlenmekte ve piyasalar genel olarak tanıtılmaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BIS1005

Genel Muhasebe I

3

0

3

6

 

Dersin İçeriği:Derste, muhasebenin temel denkliği (varlık=kaynak denkliği), muhasebe ve muhasebeleştirme süreci, Genel kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi anlatılacaktır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BIS1007

İşletme Matematiği I

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Sayılar, üslü ve köklü çokluklar, fonksiyonlar, doğrusal fonksiyonların iktisadi uygulaması, parabolik fonksiyonların iktisadi uygulaması, özel fonksiyonlar, üstel fonksiyon, logaritma fonksiyonu, limit ve süreklilik

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ101

Türk Dili I

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Dilin tanımı, özellikleri ve çeşitleri; dil-millet, dil-düşünce, dil-kültür ilişkisi; yeryüzündeki diller, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihî (sözlü ve yazılı) gelişimi; Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimi, ses bilgisi, ses olayları, şekil bilgisi (kelimede kök, gövde ve ekler), kelime türetme yolları, yazım kuralları ve uygulaması, noktalama işaretlerinin önemi, kullanıldığı yerler ve doğru kullanımı.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BEF107

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı(Seç.)

3

0

3

2

 

Dersin İçeriği:Bilgisayarın tarihçesi, donanım, yazılım, işletim sistemleri, internet, internet tarama programları, e-posta programları, haber grupları, web tabanlı uygulamalar, kelime işlemciler

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ121

İngilizce I

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Kendilerini ve aile bireylerini İngilizce sözlü ve yazılı olarak tanıtabilme, bir günlerini anlatabilme, restoranda yiyecek içecek sipariş edebilme, teklifte bulunma ve tekliflere yanıt verme yetisi kazandırılır.

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BIS191

İleri Düzey İngilizce I

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Dilbilgisi alanı: Geçmiş zaman, planlı gelecek zaman, sıklık zarfları, Günlük kullanım: Okul yaşamı, insan vücudu, hastane ortamı, seyahat, yiyecek-içecekler, restoran ortamı ve kıyafetler ile ilgili kelime ve kavramlar

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ145

Resim I (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Bu derste üniversitemizin ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik olarak, sanat, estetik, güzel, denge, nokta, çizgi, doku, hacim, boyut, açık-koyu, ritim, kompozisyon v.b. kavramları hakkında teorik bilgiler verilir ve uygulamalı çalışmalar yapılır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ143

Müzik I (Seç.) 

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Bu derste üniversitemizin öğrencilerine yönelik olarak, Temel müzik bilgileri, Türkiye coğrafyasında oluşmuş ve yaşayan müzik türleri, Türk müziği bestekârları, Türk müziğinde kullanılan enstrümanlar, Türk müziğinden örnek eserler ve Batı ve Dünya müzikleri,  hakkında bilgiler verilir ve uygulamalı çalışmalar yapılır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ141

Beden Eğitimi I (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Beden Eğitiminin tanımı, tarihi, amaçlarını kişiye kazandırdıkları, gelişiminin faydaları, Sporun tanımı ve çeşitleri, Tarihi-Siyasal-Sağlık Yönetimi Eğitimi, Tesis-Malzeme, Kültür-Turizm, Toplumsal Kalkınma açısından Spor, Oyun ve çeşitlerinin anlatımı.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ147

Tiyatroya Giriş I (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Bu derste öğrenciye başta sanat eğitimi olmak üzere tiyatro kültürünün kazandırılması, bu vasıtayla bireyin kendini tanıma ve ifade etme süreciyle sosyalleşmesini tonlama jest ve mimik, kişilik gelişimi, Beden Dili gibi konularla desteklenerek anlatılmaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ149

Türk Halk Bilimi ve Halk Oyunları I (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Öğrencileri Türk toplumunun halk hikayeleri, masalları, bilmeceleri, oyunları, türküleri, örf, adet, gelenek, görenekleri hakkında bilgilendirir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS105

Diksiyon (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Dersin tanımı, etkili anlatımın özellikleri, konuşmada hız, solunum ve seslenme, tonlama, söyleyiş yanlışları, güzel ve etkili konuşma, sözlü sunum teknikleri, sınıf içi diksiyon çalışması.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS101

Bilim Felsefesi (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Felsefe Nedir? Bilim felsefesinin temel konuları nelerdir? Bilim felsefesinin temel problemleri (sınır problemi, doğrulama, yanlışlama, belgeleme) Bilim tarihi, Bilim tarihi ve Bilim felsefesi ilişkisi, Viyana çevre, Popper’ın bilim felsefesi, Thomas Kuhn’un bilim felsefesi, Postmodern bilim felsefesi, eleştirel yaklaşım.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS113

İş sağlığı ve Güvenliği I (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi, Dünya’da ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği, iş hukuku, temel hukuk, ilk yardım, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, toplam kalite entegre yönetimi, kimyasallar ve tehlikeleri, yangından korunma yöntemleri, iş güvenliği mevzuatı, iş güvenliği eğitim metotları.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS103

Girişimcilik ve Strateji I (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Girişimcilikle ilgili kavramlar, tanımlar, Türkiye’ de ve Dünya’ da girişimciliğin tarihçesi ve gelişimi, girişimcide bulunması gereken özellikler, girişimciliğin unsurları, girişimcilik süreci, yaratıcılık faktörleri, aşamaları ve teknikleri, yenilik ve yenilikçilik ve ilkeleri, girişimcinin finansman kaynakları, girişimci iş fikrini yatırıma dönüştürme, girişimcilerin başvurabileceği kurumlar, iş planı oluşturma, iş planının değerlendirilmesi, gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan koşullar, Avrupa’daki fon kaynakları uluslararası girişimcilik faaliyetlerinin anlatımı ile dersi alan öğrencinin kendi iş fikrini üretmesi, iş planını yazılı olarak oluşturması ve bunun sunumu ile ilgili bir örnek çalışma olacaktır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ151

Fotografi I (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Ders içeriği ile ilgili bilgilendirme; Fotoğrafın Tanımı/Tarihçesi, Fotoğraf Sanat İlişkisi, Fotoğraf Makinesinin Tanıtılması, Diyafram/Enstantane, Kompozisyon Kuralları, Sadelik / Basitlik /Belirginlik, Fotoğrafta Zamanlama, Işık (Ters Işık /Yanal Işık /Kontrast), Doku, Ritm /Şema, Perspektif, Öğrenilen Kompozisyon Öğeleri, Özgün Fotoğraf Çekimi, Öğrenilen Kompozisyon Öğeleri Kullanılarak, Özgün Fotoğraf Çekimi.

 

II. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BIS1002

İşletme Bilimine Giriş II

3

0

3

5

 

Dersin İçeriği:İşletme ve işletme tanımı, işletme ile ilgili kavramlar, işletmenin özellikleri, işletmenin amaç ve kaynakları, işletmenin çevre ile ilişkileri, hukuki yapıları açısından işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin büyüklüğü, işletmenin kuruluş yeri ve seçimi, yönetimin fonksiyonları: Planlama, Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon, Kontrol, Karar verme, İşletmenin Fonksiyonları: Üretim, Finans, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, AR – GE.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BIS1012

Makro İktisat

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Temel makro ekonomik kavramalar tanıtılarak bu kavramlardan hareketle ekonomik olayların nasıl okunması gerektiği belirlenmekte makro iktisadi ekoller hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BIS1008

İşletme Matematiği II

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:Türev, teğetin eğimi ve denklemi, Türev, teğetin eğimi ve denklemi ile ilgili problemler, Türevin iktisadi uygulaması, Belirsiz ve belirli integral, Belirsiz ve belirli integralin iktisadi uygulaması, Matrisler, Matrislerin iktisadi uygulaması, Determinantlar,   Determinantların  iktisadi uygulaması, Lineer denklem sistemleri Lineer denklem sistemlerinin matrislerle çözümü ,Faiz hesaplamaları, iskonto hesaplamaları, Faiz ve iskonto hesaplamaları ile ilgili problemler.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BIS1010

Hukukun Temel Kavramları

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Bu derste hak ve hukuk ile ilgili temel kavramlar, hukuk dalları, kişiliğin başlaması ve sona ermesi, gerçek ve tüzel kişiler, kişilerin ehliyetleri, ikametgah, mülkiyet ve zilyetlik konuları ele alınmaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BIS1006

Genel Muhasebe II

3

0

3

5

 

Dersin İçeriği:Derste, muhasebeleştirmeyi ilgilendiren değişiklikler (kesinleşen Türkiye Finansal Raporlama Standartları-TFRS veya vergi mevzuatındaki değişiklikler gibi) doğrultusunda, Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre, depozito işlemleri, ücret bordrosunun hazırlanması, duran varlıklara amortisman ayrılması, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, özkaynaklar, gelir tablosu ve maliyet hesapları ele alınacaktır. Bu kapsamda, teori-uygulama bütünlüğü içinde örnek olaylar yardımıyla ağırlıklı olarak sözkonusu hesap sınıflarının dönem içi işleyişleri üzerinde durulacak, aynı zamanda amortisman gibi bazı dönemsonu işlemlerine yer verilecektir. Ayrıca, bu bilgiler ışığında bir yıl boyunca bir işletmede ortaya çıkabilecek mali olaylar sonucu mizan, gelir tablosu ve dönem sonu bilançosunun nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi verilecektir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ102

Türk Dili II

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Dil Nedir? Dünya dilleri, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, hece, kelime bilgisi, imla kuralları, kompozisyon yazmada plan, kompozisyon türleri, resmi yazışmalar, rapor ve tebliğ uygulama çalışmaları, anlatım ve cümle bozuklukları.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BEF108

Enformatik ve Bilgisayar (Seç.)

3

0

3

2

 

Dersin İçeriği:Bu ders ile öğrencilerin bilgisayar bilgisi ile ilgili temelini oluşturmak, mesleki hayatlarında kullanacakları bilgi teknolojileri araçlarında uygulama becerisi geliştirmek, güncel donanım ve yazılımları laboratuar ortamında uygulama imkânı sunarak temel bilgisayar bilgilerini pekiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ122

İngilizce II

2

0

2

3

Dersin İçeriği:Kendilerini ve aile bireylerini İngilizce sözlü ve yazılı olarak tanıtabilme, bir günlerini anlatabilme, restoranda yiyecek içecek sipariş edebilme, teklifte bulunma ve tekliflere yanıt verme yetisi kazandırılır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BIS192

İleri Düzey İngilizce II

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Dilbilgisi alanı: edilgen yapı, zorunluluk bildirme kipi, şimdiki zaman, zıtlık bildiren yapılar ve üstünlük zarfları Günlük kullanım: sipariş, nakliye ve teslimattan bahsedebilme, reklam ve reklam yöntemleri, randevulaşma, ulaşım, iş seyahati, konaklama ve ofis dışı eylemlerden bahsetme

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ142

Beden Eğitimi II (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Yenme, yenilme hazmetme duygularına sahip olma, temel egzersiz ve antrenman metotlarının öğrenilmesi, masajın faydaları ve çeşitlerini bilme, ilk yardım acil tedavi ve 112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğinin öğretimi.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ144

Müzik II 

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Bu derste üniversitemizin öğrencilerine yönelik olarak, Temel müzik bilgileri, Türkiye coğrafyasında oluşmuş ve yaşayan müzik türleri, Türk müziği bestekârları, Türk müziğinde kullanılan enstrümanlar, Türk müziğinden örnek eserler ve Batı ve Dünya müzikleri,  hakkında bilgiler verilir ve uygulamalı çalışmalar yapılır.

 


Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ146

Resim II  (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Bu derste üniversitemizin ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik olarak, sanat, estetik, güzel, denge, nokta, çizgi, doku, hacim, boyut, açık-koyu, ritim, kompozisyon v.b. kavramları hakkında teorik bilgiler verilir ve uygulamalı çalışmalar yapılır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ148

Uygulamalı Tiyatro  (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Sahne üzerinde yapılacak uygulama etkinlikleri vasıtasıyla Empati kurabilme, bireyin kendini keşfetmesi Yine bireyin kendisiyle ve başkalarıyla barışık yaşaması, Yaşamda ve iş hayatında lider olabilme, etkin iletişim, Toplumsal normlara uyum sağlama ve Arınma süreçleri gibi değişik konular ele alınmaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ150

Türk Halk Bil. ve Halk Oyunları  II (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Öğrencileri Türk toplumunun halk hikayeleri, masalları, bilmeceleri, oyunları, türküleri, örf, adet, gelenek, görenekleri hakkında bilgilendirir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS110

İşaret Dili (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Parmak alfabesi, aile ve çevresi, vücut ve sağlık, ev ve ev eşyaları, yiyecek ve içecekler, giyecek ve takılar, duygular, zaman dilimleri, okul ve eğitim, taşıtlar ve trafik, sayılar, meslekler, renkler, müzik aletleri, spor, coğrafya, isimler, zıt anlamlılar, günlük konuşma ve soru cümleleri konularını kapsamaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS114

İş Sağlığı ve Güvenliği II (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:İş kazaları – meslek hastalıkları, ergonomi, istatistik, risk etmenleri, iş hijyeni, iş sağlığı güvenliği kurulları, ulusal iş sağlığı ve güvenliği kişisel koruyucu donanımlar, yangın ve çeşitleri, biyolojik fiziksel risk etmenleri, iş sağlığı ve güvenliği levhalar ve işaretler, 6331 sayılı iş kanunu, iş sağlığı ve güvenliğinde iletişim, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS104

Girişimcilik ve Strateji II (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Girişimcilikle ilgili kavramlar, tanımlar, Türkiye’ de ve Dünya’ da girişimciliğin tarihçesi ve gelişimi, girişimcide bulunması gereken özellikler, girişimciliğin unsurları, girişimcilik süreci, yaratıcılık faktörleri, aşamaları ve teknikleri, yenilik ve yenilikçilik ve ilkeleri, girişimcinin finansman kaynakları, girişimci iş fikrini yatırıma dönüştürme, girişimcilerin başvurabileceği kurumlar, iş planı oluşturma, iş planının değerlendirilmesi, gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan koşullar, Avrupa’daki fon kaynakları uluslararası girişimcilik faaliyetlerinin anlatımı ile dersi alan öğrencinin kendi iş fikrini üretmesi, iş planını yazılı olarak oluşturması ve bunun sunumu ile ilgili bir örnek çalışma olacaktır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS108

Halkla İlişkiler (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Halkla ilişkilerin tanımı, tarihsel gelişimi, amacı, önemi, ilkeleri, nitelikleri, teknikleri, halkla ilişkiler eğitimi, mesleği, birimleri, kamu yönetiminde halkla ilişkiler, Türk kamu yönetiminde halkla ilişkiler uygulamaları, mevzuatı, sorunları konularını kapsamaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ152

Fotografi II (Seç.)

2

0

0

2

Dersin İçeriği:Fotoğraf Kompozisyonunda Renkler, Sıcak-Soğuk Renkler, Kontrast /Uyum, Siyah-Beyaz Fotoğraf, Kompozisyonda Denge, Fotoğrafta Oran ve Orantı Kuralı, Mekan Fotoğraf Çekimi, Fotoğrafta Hız ve Hareket, Fotoğrafta Detay Çekimi, Figür /İnsan, Karakter ve İfade, Öğrenilen Kompozisyon Öğeleri Kullanılarak, Özgün Fotoğraf Çekimi, Öğrenilen Kompozisyon Ögeleri Kullanılarak, Özgün Fotoğraf Çekimi

III. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BIS2001

İşletme İstatistiği

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:İstatistiğin tarihi, konusu ve tarifi, istatistik verilerin toplanması ve şekillerle gösterilmesi, işlenmesi ortalamalar, dağılma ve dağılma şekilleri ve özellikleri. İhtimal hesabı temelleri, tesadüfi değişken kavramı ve ihtimal dağılımı

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BIS2003

Davranış Bilimleri I

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Bu derste öğrenciler, insan davranışlarının nedenleri ve sonuçlarını anlamak ve sosyal bir ortam olan ve insan ilişkilerinin yoğun bir şekilde yaşandığı işletmelerde kişilerin genel hareketleri hakkında bilgi edinebilecek ve buna göre yorum yapabilme yeteneklerine kavuşabileceklerdir. İş hayatında artık 4P adi altında sıralanan unsurlardan en önemlisi insan faktörü olduğu anlaşılmıştır. Çalışanların duygu, düşünce ve eylemlerini doğru bir şekilde yorumlayabilmek, başarılı bir yöneticiliğin temel gereksinimi haline gelmiştir. Bu nedenle bu derste çalışanların davranışlarının nasıl yorumlanabileceği ve çalışanlardan nasıl etkin bir şekilde yararlanılabileceği konusu öğrenilmiş olacaktır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BIS 2005

İşletme Finansmanı

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:Bu derste işletme finansı ile ilgili konular öğretilecektir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BIS2007

İşletme Hukuku I

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:Bu derste, ticari işletmenin ne olduğu, tacirler, tacirlerin hak ve yükümlülükleri, ticari defterler, ticaret ünvanları, marka, haksız rekabet, rekabet sınırlandırmaları, tacir yardımcıları, şirketlerin genel tasnifi, şahıs ve sermaye şirketlerinin özellikleri, kollektif, adi komandit, anonim, limited ve paylı komandit şirketlerin genel özellikleri ve yönetimi konuları ele alınmaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BIS2009

İşletme Yönetimi I

3

0

3

5

 

Dersin İçeriği:İşletme yönetiminin temel kavramlarını öğrenciye benimseterek ileri dönemlerdeki derslere hazırlık yapmaktır. Dersin içeriğinde işletme yönetimi ve yöneticilere ilişkin kavramlar aktarılır. Tarihte yönetim bilimlerinin geçirdiği evreler ve bugüne kadarki yönetim modelleri tartışılarak çağdaş yönetim yaklaşımları gösterilir. İşletme yönetiminin iç ve dış çevreyle ilişkisi ortaya konur. Yönetim süreci (planlama, karar verme, organizasyon, yöneltme ve kontrol) aktarılır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BIS2011

Envanter Bilanço

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Bu derste genel olarak işletmenin herhangi bir zamanda elinde bulunan ekonomik değerleri (para, mal, demirbaş, taşıt, bina gibi) sayarak tartarak, ölçerek değerlendirilmesi öğrenilir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BIS291

İleri Düzey İngilizce III

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:İşletme ile ilgili alanları kapsayan konular derslerde ele alınmaktadır. Gerekli mesleki terminoloji derslerde öğretilmektedir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ221

İngilizce III

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Dilbilgisi alanı: Geçmiş zaman, planlı gelecek zaman, sıklık zarfları,Günlük kullanım: Okul yaşamı, insan vücudu, hastane ortamı, seyahat, yiyecek-içecekler, restoran ortamı ve kıyafetler ile ilgili kelime ve kavramlar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ223

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi. I

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Tarihin amacı günümüze ışık tutmaktır. Tarih Bilimi günümüzdeki olguların daha iyi kavranmasını sağlar. Günümüz olgularının kökenleri, temelleri, nedenleri geçmişte yatmaktadır. Çizilen sınırlar, ülkenin yönetim şekli, yapılmış olan ittifaklar, ticaret ve barış antlaşmaları, genel olarak siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel mevcut durumun kökenleri ve gelişim süreci geçmiştedir. Bu bağlamda dersimizin amacı ve gerekçesi;Gençlerimizin Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk inkilapları ve ilkeleri, Atatürkçü düşünce, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler edinmesini sağlamaktır.

 

IV. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BIS2004

Davranış Bilimleri II

2

0

2