KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İşletme

GÜZ YARIYILI

 

 

 

Kodu

Dersin Adı

T U K

Dersi Veren Öğretim Üyesi

AKTS

İŞ507

Yönetim Dünyasında Yeni Teknikler

3 0 3

Prof. Dr. İsmail BAKAN

6

İŞ509

Küreselleşme Sürecinde Örgüt Yönetimi

3 0 3

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

6

İŞ523

Modern Finansal Teknikler

3 0 3

Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY

6

İŞ527

İleri İşletme Finansmanı

3 0 3

Doç.Dr. Yücel AYRIÇAY

6

İŞ529

Üretim ve Faaliyet Yönetimi I

3 0 3

Doç. Dr. Nusret GÖKSU

6

İŞ531

Hizmet Pazarlaması

3 0 3

Doç. Dr. Nusret GÖKSU

6

İŞ535

Liderlik ve Örgüt Yönetimi

3 0 3

Prof. Dr. İsmail BAKAN

6

İŞ563

Araştırma Yöntemleri I

3 0 3

Doç. Dr. Salih YEŞİL

6

İŞ597

İnternet ve Elektronik Ticaret Yönetimi

3 0 3

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

6

İŞ611

Tek Düzen Hesap Planı ve Uygulamaları

3 0 3

Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU

6

İŞ661

Perakendecilik

3 0 3

Doç. Dr. H. Seçil FETTAHLIOĞLU

6

İŞ663

İşletmelerde Değişim Yönetimi ve Sorunlar

3 0 3

Yrd. Doç. Dr. Ö. Okan FETTAHLIOĞLU

6

İŞ665

Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı

3 0 3

Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

6

İŞ667

Girişimcilik ve Stratejik Yönetim

3 0 3

Prof.Dr.İsmail BAKAN

6

İŞ669

Tam Zamanında Üretim

3 0 3

Yrd.Doç.Dr.Hikmet MARAŞLI

6

İŞ671

Uluslararası Muhasebe

3 0 3

Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

6

İŞ675

İşletmelerde İletişim

3 0 3

Doç.Dr.Canan Gamze BAL

6

İŞ677

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri İçin Finansal Raporlama Standartları 2

3 0 3

Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU

6

İŞ679

Girişimcilik ve Girişimcilik Finansmanı

3 0 3

Doç.Dr. Yücel AYRIÇAY

6

İŞ687

Uluslararası Finans

303

Yrd. Doç. Dr. Serkan ŞAHİN

6

BAHAR YARIYILI

 

 

 

Kodu

Dersin Adı

T U K

Dersi Veren Öğretim Üyesi

AKTS

İŞ518

Toplam Kalite Yönetimi ve İSO9000 Uygulamaları

3 0 3

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

6

İŞ520

Başarılı İşletmeciliğin Temelleri

3 0 3

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

6

İŞ522

Katılımcı Yönetim ve Motivasyon

3 0 3

Prof. Dr. İsmail BAKAN

6

İŞ526

Finansal Piyasalar

3 0 3

Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY

6

İŞ530

İleri Finansal Politika

3 0 3

Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY

6

İŞ532

Üretim ve Faaliyet Yönetimi II

3 0 3

Doç. Dr. Nusret GÖKSU

6

İŞ534

Tüketici Davranışları

3 0 3

Doç. Dr. Nusret GÖKSU

6

İŞ562

Araştırma Yöntemleri II

3 0 3

Doç. Dr. Salih YEŞİL

6

İŞ610

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

3 0 3

Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU

6

İŞ664

Uluslararası Pazarlama Stratejileri

3 0 3

Doç. Dr. H. Seçil FETTAHLIOĞLU

6

İŞ666

Girişimcilik ve KOBİ’ler için Yeni Paradigmalar

3 0 3

Yrd. Doç. Dr. Ö. Okan FETTAHLIOĞLU

6

İŞ668

İleri Düzey Finansal Muhasebe

3 0 3

Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

6

İŞ670

İşletmelerde Kriz ve Süreklilik Yönetimi

3 0 3

Doç.Dr.Canan Gamze BAL

6

İŞ672

Yönetim Bilişim Sistemlerinde Güncel Konular

3 0 3

Yrd. Doç.Dr.Hikmet MARAŞLI

6

İŞ676

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık

3 0 3

Prof.Dr.İsmail BAKAN

6

İŞ678

Yönetim ve Organizasyon

3 0 3

Prof.Dr.İsmail BAKAN

6

İŞ682

Uluslar arası Finansal Raporlama

3 0 3

Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

6

İŞ684

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri İçin Finansal Raporlama Standartları 1

3 0 3

Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU

6

İŞ686

Yalın Yönetim

3 0 3

Yrd. Doç. Dr. Ö.Okan FETTAHLIOĞLU

6

İŞ688

Yalın Üretim

3 0 3

Yrd.Doç.Dr.Hikmet MARAŞLI

6

İŞ710

Yeni Finansman Teknikleri

303

Yrd.Doç.Dr. Serkan Şahin

 

YAZ  YARIYILI

 

 

 

Kodu

Dersin Adı

T U K

Dersi Veren Öğretim Üyesi

AKTS

İŞYZ503

Stratejik Yönetim ve Girişimcilik

3 0 3

Prof.Dr.İsmail BAKAN

6

İŞYZ505

İşletmelerde İnternet ve E-Ticaret Yönetimi

3 0 3

Prof.Dr. Mustafa TAŞLIYAN

6

İŞYZ508

Muhasebe ve Vergi Uygulamalarında Güncel Konular

3 0 3

Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

6

İŞYZ510

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

3 0 3

Doç.Dr.Salih YEŞİL

6

İŞYZ511

Kriz Yönetimi

3 0 3

Doç.Dr.Canan Gamze BAL

6

İŞYZ513

Tekdüzen Hesap Planı ve Uygulaması

3 0 3

Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU

6

İŞYZ515

Üretim İşlemler Yönetim

3 0 3

Doç. Dr. Nusret GÖKSU

6

İŞYZ518

İleri Finansal Yönetim

3 0 3

Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY

6

İŞYZ519

Girişimcilik Kültürü ve Yönetimi

3 0 3

Yrd. Doç. Dr. Ö.Okan FETTAHLIOĞLU

6

İŞYZ520

Perakende Pazarlama Yönetimi

3 0 3

Doç. Dr. H. Seçil FETTAHLIOĞLU

6

İŞYZ521

İşletmelerde Tam Zamanında Üretim

3 0 3

Yrd.Doç.Dr.Hikmet MARAŞLI

6

 İŞYZ518

Uluslararası Finansal İşlemler

 3 0 3

Yrd.Doç.Dr.Serkan ŞAHİN 

 6