KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İşletme

GÜZ YARIYILI

 

 

 

Kodu

Dersin Adı

T U K

Dersi Veren Öğretim Üyesi

AKTS

İŞ507

Yönetim Dünyasında Yeni Teknikler

3 0 3

Prof. Dr. İsmail BAKAN

6

İŞ509

Küreselleşme Sürecinde Örgüt Yönetimi

3 0 3

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

6

İŞ523

Modern Finansal Teknikler

3 0 3

Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY

6

İŞ527

İleri İşletme Finansmanı

3 0 3

Doç.Dr. Yücel AYRIÇAY

6

İŞ529

Üretim ve Faaliyet Yönetimi I

3 0 3

Doç. Dr. Nusret GÖKSU

6

İŞ531

Hizmet Pazarlama

3 0 3

Doç. Dr. Nusret GÖKSU

6

İŞ535

Liderlik ve Örgüt Yönetimi

3 0 3

Prof. Dr. İsmail BAKAN

6

İŞ563

Araştırma Yöntemleri I

3 0 3

Doç. Dr. Salih YEŞİL

6

İŞ597

İnternet ve Elektronik Ticaret Yönetimi

3 0 3

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

6

İŞ611

Tek Düzen Hesap Planı ve Uygulamaları

3 0 3

Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU

6

İŞ661

Perakendecilik

3 0 3

 Doç. Dr. H. Seçil FETTAHLIOĞLU

6

İŞ663

İşletmelerde Değişim Yönetimi ve Sorunlar

3 0 3

Yrd. Doç. Dr. Ö. Okan FETTAHLIOĞLU

6

İŞ665

Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı

3 0 3

Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

6

İŞ667

Girişimcilik ve Stratejik Yönetim

3 0 3

Prof.Dr.İsmail BAKAN

6

İŞ669

Tam Zamanında Üretim

3 0 3

Yrd.Doç.Dr.Hikmet MARAŞLI

6

İŞ671

Uluslararası Muhasebe

3 0 3

Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

6

İŞ675

İşletmelerde İletişim

3 0 3

Doç.Dr.Canan Gamze BAL

6

İŞ677

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri İçin Finansal Raporlama Standartları 2

3 0 3

Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU

6

İŞ679

Girişimcilik ve Girişimcilik Finansmanı

3 0 3

Doç.Dr. Yücel AYRIÇAY

6

İŞ681

Maliye Muhasebesi Uygulamalar

3 0 3

Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU

6

İŞ683

Örgüt Kuramları

3 0 3

Doç.Dr.Canan Gamze BAL

6

İŞ687

Uluslararası Finans

303

Yrd. Doç. Dr. Serkan ŞAHİN

6

İŞ105

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Prof. Dr. İsmail BAKAN

6

İŞ107

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

6

İŞ109

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY

6

İŞ111

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Doç. Dr. Nusret GÖKSU

6

İŞ113

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU

6

İŞ115

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Doç. Dr. Salih YEŞİL

6

İŞ121

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Yrd. Doç. Dr. Ö. Okan FETTAHLIOĞLU

6

İŞ123

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Doç. Dr. H. Seçil FETTAHLIOĞLU

6

İŞ125

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

6

İŞ127

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Doç.Dr.Canan Gamze BAL

6

İŞ131

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Yrd.Doç.Dr.Hikmet MARAŞLI

6

İŞ132

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

 

Yrd. Doç. Dr. Serkan ŞAHİN

 BAHAR YARIYILI

 

 

 

Kodu

Dersin Adı

T U K

T U K

AKTS

İŞ518

Toplam Kalite Yönetimi ve İSO 9000 Uygulamaları

3 0 3

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

6

İŞ520

Başarılı İşletmeciliğin Temelleri

3 0 3

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

6

İŞ522

Katılımcı Yönetim ve Motivasyon

3 0 3

Prof. Dr. İsmail BAKAN

6

İŞ526

Finansal Piyasalar

3 0 3

Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY

6

İŞ530

İleri Finansal Politika

3 0 3

Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY

6

İŞ532

Üretim ve Faaliyet Yönetimi II

3 0 3

Doç. Dr. Nusret GÖKSU

6

İŞ562

Araştırma Yöntemleri II

3 0 3

Doç.Dr. Salih YEŞİL

6

İŞ610

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

3 0 3

Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU

6

İŞ664

Uluslararası Pazarlama Stratejileri

3 0 3

Doç. Dr. H. Seçil FETTAHLIOĞLU

6

İŞ666

Girişimcilik ve KOBİ’ler için Yeni Paradigmalar

3 0 3

Yrd. Doç. Dr. Ö.Okan FETTAHLIOĞLU

6

İŞ668

İleri Düzey Finansal Muhasebe

3 0 3

Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

6

İŞ670

İşletmelerde Kriz ve Süreklilik Yönetimi

3 0 3

Doç.Dr.Canan Gamze BAL

6

İŞ672

Yönetim Bilişim Sistemlerinde Güncel Konular

3 0 3

Yrd. Doç.Dr.Hikmet MARAŞLI

6

İŞ676

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık

3 0 3

Prof.Dr.İsmail BAKAN

6

İŞ678

Yönetim ve Organizasyon

3 0 3

Prof.Dr.İsmail BAKAN

6

İŞ680

İş Zekâsının Üretim ve Pazarlamada Uygulamaları

3 0 3

Yrd.Doç.Dr.Hikmet MARAŞLI

6

İŞ682

Uluslar arası Finansal Raporlama

3 0 3

Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

6

İŞ684

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri İçin Finansal Raporlama Standartları 1

3 0 3

Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU

6

İŞ686

Yalın Yönetim

3 0 3

Yrd. Doç. Dr. Ö.Okan FETTAHLIOĞLU

6

İŞ688

Yalın Üretim

3 0 3

Yrd.Doç.Dr.Hikmet MARAŞLI

6

İŞ710

Yeni Finansman Teknikleri

303

Yrd.Doç.Dr. Serkan Şahin

6

İŞ706

İleri Finansal Ekonometri Uygulamaları

3 0 3

Yrd.Doç.Dr. Serkan Şahin

6

İŞ690

Liderlik Kuramları

3 0 3

Doç.Dr.Canan Gamze BAL

6

İŞ106

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Prof. Dr. İsmail BAKAN

6

İŞ108

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

6

İŞ110

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY

6

İŞ112

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Doç. Dr. Nusret GÖKSU

6

İŞ114

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU

6

İŞ116

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Doç. Dr. Salih YEŞİL

6

İŞ122

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Yrd. Doç. Dr. Ö.Okan FETTAHLIOĞLU

6

İŞ124

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Doç. Dr. H. Seçil FETTAHLIOĞLU

6

İŞ126

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

6

İŞ128

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Doç.Dr.Canan Gamze BAL

6

İŞ132

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Yrd.Doç.Dr.Hikmet MARAŞLI

6

İŞ132

İşletmede Uzmanlık Alan Dersi

 

Yrd. Doç. Dr. Serkan ŞAHİN

 

İŞSY106

Seminer (Yüksek Lisans)

0 0 0

Prof. Dr. İsmail BAKAN

6

İŞSY108

Seminer (Yüksek Lisans)

0 0 0

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

6

İŞSY110

Seminer (Yüksek Lisans)

0 0 0

Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY

6

İŞSY112

Seminer (Yüksek Lisans)

0 0 0

Doç. Dr. Nusret GÖKSU

6

İŞSY114

Seminer (Yüksek Lisans)

0 0 0

Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU

6

İŞSY116

Seminer (Yüksek Lisans)

0 0 0

Doç. Dr. Salih YEŞİL

6

İŞSY122

Seminer (Yüksek Lisans)

0 0 0

Yrd. Doç. Dr. Ö.Okan FETTAHLIOĞLU

6

İŞSY124

Seminer (Yüksek Lisans)

0 0 0

Doç. Dr. H. Seçil FETTAHLIOĞLU

6

İŞSY126

Seminer (Yüksek Lisans)

0 0 0

Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

6

İŞSY128

Seminer (Yüksek Lisans)

0 0 0

Doç.Dr.Canan Gamze BAL

6

İŞSY132

Seminer (Yüksek Lisans)

0 0 0

Yrd.Doç.Dr.Hikmet MARAŞLI

6