KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İşletme

1. İşletme kurup, sürekliliğini sağlayabilme yöntemleri bilgisi  

2. İşletmelerin performanslarının artırılmasında bilimsel strateji, taktik, teknik

ve ilkeleri doğru kullanabilme  

3. Etkili ve etkin yönetim becerisi  

4. Planlama, teşkilatlandırma, yönetme, koordinasyon, düzenleme ve

denetim  

5. İşletmenin yakın ve uzak çevresiyle iletişim, etkileşim ve işbirliği  

6. Ürünün iyileştirilmesi ve üretimin artışı  

7. Kıt kaynakları etkin ve verimli kullanabilme  

8. Ürünlerin satışı için farklılık ve farkındalık yaratmak  

9. Kurumun mali yapısını yönetmek, düzenlemek ve denetlemek  

10. İnsan ilişkileri 

11. Mikro İktisat, Makro İktisat ve Uluslararası İktisat alanlarında bilgi sahibi

olma ve yorum yapabilme 

12. Sayısal - istatistiksel verileri etkili bir biçimde kullanma 

13. İşletmecilik faaliyetlerinde gerekli hukuk bilgisi  

14. Bilgisayar kullanım becerisi 

15. Kamu ve özel sektörde başarılı olmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri edinebilmeleri