KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İşletme

İŞLETME BÖLÜMÜ I.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

BIS 1001

İşletme Bilimine Giriş I

3

0

3

6

BIS 1009

Mikro İktisat

2

0

2

5

BIS 1005

Genel Muhasebe I

3

0

3

6

BIS 1007

İşletme Matematiği I

2

0

2

4

BEF 105

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

1

2

0

2

BOZ 101

Türk Dili I

2

0

2

2

BOZ 121

İngilizce 1(Hazırlık almayanlar ve hazırlıkta başarısız olanlar için)

2

0

2

3

BIS 191

İleri Düzey İngilizce I (Hazırlıkta başarılı olanlar için)

2

0

2

3

 

Seçmeli dersler *

 

 

 

 

BOZ 141

Beden Egitimi I (seç)

2

0

0

2

BOZ 143

Müzik I (seç)

2

0

0

2

BOZ 145

Resim I (seç)

2

0

0

2

BOZ 147

Tiyatroya Giriş I (seç)

2

0

0

2

BOZ 149

Türk Halk Bil. ve Halk Oyunları I (seç)

2

0

0

2

 

Toplam

 

 

14

30
 

İŞLETME BÖLÜMÜ II.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

BIS 1002

İşletme Bilimine Giriş II

3

0

3

5

BIS 1012

Makro İktisat

2

0

2

3

BIS 1008

Işletme Matematiği II

3

0

3

4

BIS 1010

Hukukun Temel Kavramları

2

0

2

3

BIS 1006

Genel Muhasebe II

3

0

3

5

BEF 102

Enformatik ve Bilg. Uyg.

2

2

3

3

BOZ 102

Türk Dili II

2

0

2

2

BOZ 122

İngilizce II(Hazırlık almayanlar ve hazırlıkta başarısız olanlar için)

2

0

2

3

BIS 192

İleri Düzey İngilizce II(Hazırlıkta başarılı olanlar için)

2

0

2

3

 

Seçmeli Dersler *

 

 

 

 

BOZ 142

Beden Eğitimi II (seç)

2

0

0

2

BOZ 144

Müzik II (seç)

2

0

0

2

BOZ 146

Resim II (seç)

2

0

0

2

BOZ 148

Uygulamalı Tiyatro 

2

0

0

2

BOZ 150

Türk Halk Bil. ve Halk Oyunları II(seç)

2

0

0

2

 

Toplam

 

 

20

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 İŞLETME BÖLÜMÜ III.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

BIS 2001

İşletme İstatistiği

3

0

3

4

BIS 2003

Davranış Bilimleri I

2

0

2

4

BIS 2005

İşletme Finansmanı

3

0

3

4

BIS 2007

İşletme Hukuku I

3

0

3

4

BIS 2009

İşletme Yönetimi I

3

0

3

5

BIS 2011

Envanter Bilanço

2

0

2

4

BOZ 221

İngilizce III(Hazırlık almayanlar ve hazırlıkta başarısız olanlar için)

2

0

2

3

BIS 291

İleri Düzey İngilizce III(Hazırlıkta başarılı olanlar için)

2

0

2

3

BOZ  223

Atatürk İlk. Ve. İnk. Tar. I

2

0

2

2

 

Toplam

 

 

20

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞLETME BÖLÜMÜ IV.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

BIS 2004

Davranış Bilimleri II

2

0

2

4

BIS 2002

Finansal Politika

3

0

3

4

BIS 2010

İşletme Yönetimi II

3

0

3

5

BIS 2006

Şirketler Muhasebesi

2

0

2

4

BIS 2012

Pazarlama İlkeleri

3

0

3

4

BIS 2008

İşletme Hukuku  II

3

0

3

4

BOZ 222

İngilizce IV(Hazırlık almayanlar ve hazırlıkta başarısız olanlar için)

2

0

2

3

BIS 292

İleri Düzey İngilizce  IV(Hazırlıkta başarılı olanlar için)

2

0

2

3

BOZ 224

Atatürk İlk. Ve. İnk. Tar. II

2

0

2

2

 

Toplam

 

 

20

30İŞLETME BÖLÜMÜ V.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

BIS 3001

Sayısal Yöntemler I

2

0

2

3

BIS 3003

Pazarlama Yönetimi

3

0

3

3

BIS 3005

Üretim Yönetimi I

3

0

3

4

BIS 3007

Maliyet Muhasebesi I

3

0

3

4

BIS 3009

Yönetim Bilişim Sistemleri

3

0

3

4

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

Yönetim ve Organizyon Anabilim Dalı Seçmeli Dersler

 

 

 

 

BIS 3011

Toplam Kalite Yönetimi(seç)

2

0

2

4

BIS 3013

Girişimcilik ve Kobilerin Yönetimi (seç)

2

0

2

4

BIS 3015

Örgüt Geliştirme (seç)

2

0

2

4

BIS 3017

İş Etiği, Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Yönetim (seç)

2

0

2

4

 

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Seçmeli Dersler

 

 

 

 

BIS 3019

Yatırım Projeleri ve Analizi (seç)

2

0

2

4

BIS 3021

Vergi Mevzuatı ve Muhasebe Uyg. (seç)

2

0

2

4

BIS 3023

Muhasebe Standartları (seç)

2

0

2

4

 

Üretim ve Pazarlama Anabilim Dalı Seçmeli Dersler

 

 

 

4

BIS 3025

Reklam Bilgisi ve Uygulamaları (seç)

2

0

2

4

BIS 3027

İleri İmalat Sistemleri Yönetimi (seç)

2

0

2

4

BIS 3029

Yöneylem Yönetimi (seç)

2

0

2

4

 

Hukuk, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı ve Diğer Seçmeli Dersler

 

 

 

 

BIS 3031

İnsan Hakları (seç)

2

0

2

4

BIS 3033

Borçlar Hukuku (seç)

2

0

2

4

BIS 3035

Sigorta İşletmeciliği (seç)

2

0

2

4

BIS 3037

Türkiye AB İlişkileri (seç)

2

0

2

4

BIS 3039

Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri I (seç)

2

0

2

4

BIS 391

Mesleki Yabancı Dil I (seç)**

2

0

2

4

 

Toplam

 

 

14+6=20

18+12=30


İŞLETME BÖLÜMÜ VI.YARIYIL

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

BIS 3002

Sayısal Yöntemler II

2

0

2

3

BIS 3004

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

3

0

3

3

BIS 3006

Üretim Yönetimi II

3

0

3

4

BIS 3008

Maliyet Muhasebesi  II

3

0

3

4

BIS 3010

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

4

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Seçmeli Dersler

 

 

 

 

BIS 3012

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi (seç)

2

0

2

4

BIS 3014

Yönetim Geliştirme(seç)

2

0

2

4

BIS 3016

Stratejik Bilişim Teknolojileri Yönetimi(seç)

2

0

2

4

 

Muhasebevve Finansman Anabilim Dalı Seçmeli Dersler

 

 

 

 

BIS 3018

Muhasebe Meslek Hukuku(seç)

2

0

2

4

BIS 3020

Muhasebe Denetimi (seç)

2

0

2

4

BIS 3022

Yatırım Analizi ve Portföy

Y önetimi(seç)

2

0

2

4

 

Üretim ve Pazarlama Anabilim Dalı Seçmeli Dersler

 

 

 

 

BIS 3024

Satış Yönetimi (seç)

2

0

2

4

BIS 3026

Perakendecilik (seç)

2

0

2

4

BIS 3028

Yöneylem Araştırması (seç)

2

0

2

4

BIS 3030

İşletmelerde Çevresel Sürdürülebilirlik(seç)

2

0

2

4

 

Hukuk, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı ve Diğer Seçmeli Dersler

 

 

 

 

BIS 3032

İş ve Sos. Güv. Huk.(seç)

2

0

2

4

BIS 3034

Kamu Yönetimi (seç)

2

0

2

4

BIS 3036

Anayasa Hukuku (seç)

2

0

2

4

BIS 3038

Türk Vergi Sistemi(seç)

2

0

2

4

BIS 3040

Çok Değişkenli İstatistik TeknikleriII (seç)

2

0

2

4

BIS 392

Mesleki Yabancı Dil II (seç)**

2

0

2

4

 

Toplam

 

 

14+6=20

18+12=30

İŞLETME BÖLÜMÜ VII.YARIYIL

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

BIS 4001

İşletme Politikası

2

0

2

3

BIS 4003

Bitirme Tezi ve Semineri I

0

2

1

3

BIS 4005

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

2

0

2

4

BIS 4007

İşletmecilikte  Çağdaş Yaklaşımlar I

3

0

3

4

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Seçmeli Dersler

 

 

 

 

BIS 4009

Girişimcilik ve Proje Üretimi (seç)

2

0

2

4

BIS 4011

İnsan Kaynakları Yön. Ve Uyg. (seç)

2

0

2

4

BIS 4013

Turizm İşletmeciliği (seç)

2

0

2

4

BIS 4015

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(seç)

2

0

2

4

BIS 4017

Hizmet İşletmeleri Yönetimi(seç)

2

0

2

4

BIS 4019

Uluslararası Yönetim (seç)

2

0

2

4

BIS 4021

Elektronik ve Dış Ticaret Dinamikleri Yönetimi(seç)

2

0

2

4

 

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Seçmeli Dersler

 

 

 

 

BIS 4023

Bilgisayarlı Muhasebe I (seç)

2

0

2

4

BIS 4025

Uluslararası Finans(seç)

2

0

2

4

BIS 4027

Ihtisas Muhasebesi(seç)

2

0

2

4

BIS 4029

Banka Muhasebesi (seç)

2

0

2

4

 

Üretim ve Pazarlama Anabilim Dalı Seçmeli Dersler

 

 

 

 

BIS 4031

Paz. Arş. Ve Uyg. (seç)

2

0

2

4

BIS 4033

Halkla İlişkiler(seç)

2

0

2

4

BIS 4035

Tedarik Zinciri Yönetimi (seç)

2

0

2

4

BIS 4037

Üretim ve Hizmet Planlaması(seç)

2

0

2

4

 

Hukuk, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı ve Diğer Seçmeli Dersler

 

 

 

 

BIS 4039

Vergi Hukuku (seç)

2

0

2

4

BIS 4041

Uygulamalı Ekonometri (seç)

2

0

2

4

BIS 4043

Kooperatif İşletmeciliği(seç)

2

0

2

4

BIS 4045

Kamu Maliyesi(seç)

2

0

2

4

BIS 491

Mesleki Yabancı Dil III(seç)**

2

0

2

4

 

Toplam

 

 

8+8=16

14+16=30İŞLETME BÖLÜMÜ VIII.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

BIS 4002

Yönetimde Güncel Konular

3

0

3

3

BIS 4006

Finansal Tablolar Analizi

3

0

3

4

BIS 4004

Bitirme Tezi ve Semineri II

0

2

1

3

BIS 4008

İşletmecilikte Çağdaş Yaklaşımlar II

3

0

3

4

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

Yönetim ve Organizyon Anabilim Dalı Seçmeli Dersler

 

 

 

 

BIS 4010

Uluslararası İşletmecilik (seç)

2

0

2

4

BIS 4012

Kriz Yönetimi ve Etkin Bir  Kriz Yönetimi Uygulamaları(seç)

2

0

2

4

BIS 4014

İşletme Mühendisliği (seç)

2

0

2

4

BIS 4016

Spor Yöneticiliği(seç)

2

0

2

4

BIS 4018

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi(seç)

2

0

2

4

BIS 4020

Yönetim Psikolojisi(seç)

2

0

2

4

BIS 4022

Tekstil İşletmeleri Yönetimi (seç)

2

0

2

4

 

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Seçmeli dersler

 

 

 

 

BIS 4024

Finansta Örnek Uygulamalar (seç)

2

0

2

4

BIS 4026

Muhasebede Örnek Uygulamalar (seç)

2

0

2

4

BIS 4028

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Sözleşmeleri (seç)

2

0

2

4

BIS 4030

Yönetim. Muhasebesi (seç)

2

0

2

4

 

Üretim ve Pazarlama Anabilim Dalı Seçmeli Dersler

 

 

 

 

BIS 4032

Tüketici Davranışları (seç)

2

0

2

4

BIS 4034

Uluslararası Pazarlama (seç)

2

0

2

4

BIS 4036

Üretim Yönetiminde Uzman Sistemler(seç)

2

0

2

4

BIS 4038

Ürün Geliştirme, Marka  ve Süreç Yönetimi (seç)

2

0

2

4

 

Hukuk, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı ve Diğer Seçmeli Dersler

 

 

 

 

BIS 4040

Maliye Politikası (seç)

2

0

2

4

BIS 4042

Türkiyenin Ekon. Prob. (seç)

2

0

2

4

BIS 492

Mesleki Yabancı Dil IV (seç)**

2

0

2

4

 

Toplam

 

 

10+8=18

14+16=30