KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İşletme

Amacımız: Uluslararası ulusal ve yerel düzeyde çağın gereklerine uygun işletmecilik, muhasebecilik ve girişimcilik bilgi ve becerileriyle insan kaynağını yetiştirmektir. İşletme Bölümümüzün amacı kamu ve özel sektörde yönetici konumunda çalışabilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda İşletme bölümü yüksek kalite ve standartlarda eğitim ve öğretim programları sunmakta, aynı zamanda yayınlarla bilimsel çalışmalara da katkı sağlamaktadır. 
Vizyonumuz: Evrensel değerleri benimsemiş, yüksek düzeyde eğitim veren, kaliteli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen, düşünen, araştıran, problemleri teşhis edebilen ve çözebilen, öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilen ulusal ve uluslararası boyutta önde gelen bir bölüm olmak ve tanınmaktır.
Misyonumuz:
İşletmecilik alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunan kadrolarla, rekabetçi ve küreselleşen iş dünyasında, analitik düşünebilen, yazılı ve sözlü iletişim becerisi olan ve takım içerisinde uyumlu ve sorumluluk alabilen, bilgi düzeyini ve maddi kaynaklarını verimli kullanan ve ülkenin ihtiyacı olan işletmecilik alanında lider yönetici, çalışan ve akademisyen yetiştirmektir.
Program Dili: Programın dili Türkçedir.
Program Tanımı: İşletme bölümü bölüm öğrencilerine, işletmelerde lisans derecesi veren bir eğitim programıdır.İşletme bölümü küresel rekabette başarılı olabilmek için öncelikle yönetim bilimleri, ekonomi ve sosyal bilimlerin ilgili alanları ve diğer disiplinlerle ortaklaşa bir eğitimi amaçlar. İşletme bölümü lisans programı, öğrencilerin yeteneklerini keşfederek ülke ve iş hayatının kalkınması amacıyla bunları kullanmasını hedefler. Öğrencilerin sosyal yönden gelişimini destekleyerek etkili iletişim becerileriyle yenilikçi ve girişimci olarak iş hayatında başarılı olmalarını öncelikli amaçları arasında tutar. İşletme bölümü yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla, esnek bir yönetimle bölüm mezunlarının bölge ve dünya ile entegre bir şekilde donanımlı olarak lisansüstü çalışmalarını destekler. 
Kabul ve Kayıt Koşulları:  İşletme Bölümüne kayıt yaptırmak isteyen öğrencinin üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen sınavları başarmış olması şarttır. - Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuruda bulunması gerekir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. - Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler işletme bölümünde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. 
Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formel ve non- formel ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. 
Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. (2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi/tezi, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri bir sonraki akademik yarıyıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler. Ancak tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden o yarıyılın harcı alınmaz.