KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İşletme

Sevgili Öğrenciler:

 

Bu yazıyı okuyor olduğunuza göre ya bizimlesiniz ve bizden biri oldunuz ki o zaman aramıza hoş geldiniz ya da bize katılmayı düşünüyorsunuz ki mutlaka bu güzel bölüme sizi de bekleriz, aramızda olmanız bize gurur ve güç verir.

İşletme Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı olarak kurulmuş, 1992 yılında Lisans programını, 2001 yılında Yüksek Lisans programını ve 2008 yılında Doktora programını başlatmıştır.

 

İşletme Bölümü 2007-2008 ders yılından itibaren lisans düzeyinde İngilizce hazırlık eğitimi vermeye başlamıştır. Bölüm’de Yönetim ve Organizasyon, Ticaret Hukuku, Muhasebe-Finansman, Sayısal Yöntemler ve Üretim-Yönetim-Pazarlama Ana Bilim Dalları bulunmaktadır.

 

Bölümümüz için aramızda olanlardan başka bir gurur kaynağı ise bizden mezun olanlardır. Bizleri başarı ile temsil eden mezunlarımızdan bazıları hali hazırda bölümümüzde Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarında çalışmaktadır. Bu arkadaşlarımızın yanında KSÜ ve ülkemizin diğer üniversitelerinde öğretim görevliliği yapan, şehrimizin büyük şirketlerinde ve ülkemizin önemli devlet ve özel kuruluşlarında görev yapan pek çok arkadaşımızla gurur duyduğumuz bir hava ve kültür oluşturmuş durumdayız.

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü olarak günümüzün rekabetçi ve hızla değişen koşullarında İşletme eğitiminin kamu ve özel işletme ve kuruluşların yönlendirilmesi ve yönetilmesinde çok önemli bir etkisi olduğuna inanıyoruz. Çok büyük bir değişim yaşayan ve gelişmiş bir ekonomi olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye'de mezunlarımız hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda rekabet eden firma ve kuruluşlarda pozisyonlar almak üzere hazırlanmaktadırlar.

 

Bölümümüze her yıl ÖSYM’nin düzenlediği sınav sonuçlarına göre 190 yeni öğrenci (95’ı 1. Öğretim, 95’ı 2. Öğretim olmak üzere) katılmaktadır. Lisans programımızda 1. Öğretime kaydolan öğrencilerimizden istekli olanlar bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programına devam edebilmektedirler. Öğrencilerimizden İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı geçenler ya da hazırlık okumak istemeyenler 1. Sınıfa direk olarak başlayabileceklerdir. Hazırlık sınıfından sonra dil sınavını geçemeyenler de derslere devam edebileceklerdir.

Bölümümüzün misyonu, kurumumuzun sahip olduğu değerleri ve farklı kültürlerden kazanmış olduğu bilgi ve deneyimleri temel alarak, bilginin araştırmalar, lisansüstü çalışmalar ve eğitim yoluyla oluşturulmasında, paylaşılmasında ve dağıtılmasında en üst seviyeye ulaşmak ve aynı zamanda topluma katkıda bulunmaktır.

 

Bu misyon altında amaçlarımızı; Lisans eğitiminde ülke çapındaki itibarımızı artırmak, Mezunlarımızın iyi gelişmiş analitik ve stratejik becerilere sahip olmalarını ve
çalışacakları her tür kurumda sosyal sorumluluk taşıyan, ahlaklı değişim elçileri olmalarını sağlamak, Farklı düşünce ve görüşlere saygı duymalarını sağlamak ve Sürdürülebilir, başarılı kurumların geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak olarak sıralayabiliriz.

 

Bölümümüzde uygulanmakta olan ders programımız etkili iletişim yapabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel çalışanlar yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Lisans ve lisansüstü seviyelerinde sunulan programlar mezun adaylarımızın profesyonel kariyerlerine katma değer ekleyecek şekilde düzenli olarak gözden geçirilmekte ve yenilenmektedir. Teknoloji, gelişme ve rekabeti, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim ve karar verme mekanizmalarıyla birleştiren derslerde sanayii ve mezunlarımızla yakın bir koordinasyon sağlanmaktadır. Bölümümüz müfredatı, öğrencilerin eğitimlerine lisansüstü ve doktora düzeyinde devam etmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

 

Bölümümüzdeki öğretim üyeleri uluslararası alanda tanınmış yayınları olan ve yarıya yakını yurt dışı (İngiltere ve Amerika) mastır ve doktoralı olmanın yanı sıra ulusal alanda da kendi uzmanlık dallarında önemli yayınlara sahiptirler. İşletme Bölümü'ndeki Öğretim üyelerinin eğitim ve araştırmaya verdiği eşit ağırlıktaki önem, teorideki ve pratikteki son gelişmelerin ve uygulamaların öğrencilere aktarılmasını sağlamaktadır. İşletme eğitiminde yüksek standartlara ulaşmayı hedefleyen Öğretim Üyeleri İşletme Bölümü bölgede ve Türkiye'de işletme eğitimindeki önde gelen konumunu korumaya hazırdır.

 

İşletme Lisans programı, öğrencilerin sadece etkili bir çalışan değil Türkiye'de daha iyi bir toplum yaratmaları amacıyla lider olarak yetişmelerini sağlamayı da hedefler. Bu yüzden Bölüm, öğrencilerin beceri ve aktivitelerini geliştirebilecekleri ders dışı ilgi alanları edinmelerine destek olur.

 

Kampüs:


İşletme Bölümü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’nde bulunmaktadır. Yaklaşık 200 dönümlük geniş bir alan olan kampüs içerisinde, orman, geniş yeşil alanlar ve piknik alanlarına sahiptir. Bunun yanı sıra Öğrenci kafeteryası ve yemekhaneler öğrencilerimizin hizmetine açıktır.

Sportif faaliyetler açısından oldukça zengin olan Avşar Kampüsü’nde her türlü gereksinime cevap verebilecek Kapalı Spor Salonları, açık basketbol ve voleybol sahaları, teniz kortları ile futbol sahaları bulunmaktadır. Kampüsümüz pek çok gösteri ve sergiye ev sahipliği yapmakta ayrıca her yıl üniversitemizce spor ve bahar şenlikleri düzenlenmektedir. Pek çok öğrenci kulübünün bulunduğu üniversite kampüsünde faal olarak çalışan 50’den fazla öğrenci kulübü faaliyetlerini aktif biçimde sürdürmektedir.


Son Söz:

 

Tercihleriniz arasında değil tercihlerinizin en başında yer alarak sizi hayata hazırlama sorumluğunu üstlenmek istiyoruz. Bize bu görevi verirseniz sadece eğitim hayatınız boyunca değil sonrasındaki meslek ve bireysel hayatınızda da yanınızda olmaya çalışacak bir eğitim kurumunda olacağınıza dair söz veriyorum.


Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

İŞLETME BÖLÜM BAŞKANI